Registrering bruker EasyLife.no

Les dette først!

For å registrere deg som bruker hos oss her i EasyLife er vi nødt til å gå igjennom følgende trinn:

  1. Du fyller inn dine data og registrerer deg i skjemaet under.
  2. Du bekrefter din egen identitet via en aktiveringslink som du får tilsendt pr. epost. Klikk på linken du får tilsendt (virker kun en gang).
    Ikke mottat epost = Sjekk søppelpost/spamfilter.
  3. Vi undersøker at du er deltager på et av våre kurs, hvis ok så blir du godkjent som bruker hos oss.
  4. Du får tilsendt en epost om at du er godkjent som bruker, og du kan logge inn på brukersidene våre. Vær oppmerksom på at du ikke får logget inn før du har mottat denne siste eposten.
Vi må få vite hva du heter.

Ve trenger etternavnet ditt også.

Vi må få vite hvilket senter du deltok hos.

Vi trenger din adresse.

Vi trenger ditt postnummer.

Vi må få vite ditt poststed.

Vi trenger din e-postadresse.

Du må benytte samme e-postadresse

For å lage en bruker i vårt system er vi avhengig av at du lager deg ditt eget brukernavn og passord.


Du må velge deg et brukernavn

Du må velge deg et passord.

Du må gjenta det SAMME passordet.

Invalid Input

Invalid Input

© 2020 Easylife Norge AS